Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Miesten työttömyys nousi ja naisten työttömyys laski hieman

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 150 000 (54 %) ja naisia 128 800 (46 %). Kesäkuusta miesten työttömyys nousi 4 800:lla ja naisten työttömyys 9 200:lla. Edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna miesten työttömyys nousi 6 600:lla (5 %) ja naisten työttömyys laski 100:lla (-0,1 %).

Työttömyys laski 60 vuotta täyttäneillä sekä 50-54-vuotiaiden ikäryhmässä

Heinäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 30 900, mikä on 500 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyys nousi kesäkuusta 1 000:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 6 700. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 97 000 eli 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 71 100, mikä on 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski yli 64-vuotiaiden (-15 %), 60-64-vuotiaiden (-2 %) ja 50-54-vuotiaiden (-1 %) ikäryhmissä. Työttömyys nousi eniten 40-44-vuotiaiden (7 %), 30-34-vuotiaiden (6 %) ja 45-49-vuotiaiden (6 %) ikäryhmissä. Kesäkuuhun verrattuna työttömyys nousi kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi 15-19-vuotiaiden (-6 %) ikäryhmässä. Eniten työttömyys nousi kesäkuusta 25-29-vuotiaiden (8 %) ikäryhmässä.