Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 480 700 työnhakijaa, mikä on 31 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 242 300 ja naisia 238 500. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 10 000:lla ja naisten 21 900:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 249 800 eli 10 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 119 500, joista 60 700 oli kokoaikaisessa työssä, 39 600 osa-aikatyössä ja 19 200 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 77 800, joista 21 700 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 42 600 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 278 700, mikä on 6 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 18 400 eli 2 600 enemmän kuin kesäkuussa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 3 800:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 4 700, mikä on 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.