Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin elokuun aikana yhteensä 64 700, mikä on 30 700 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 114 400 työpaikkaa, mikä on 61 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin elokuun aikana 9 800, joista 2 200 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 42 600:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 9 000 työpaikkaa ja 900 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli elokuun lopussa edelleen avoinna 54 800 työpaikkaa, mikä on 32 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-6 400), muiden työntekijöiden (-6 400), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-5 800), asiantuntijoiden (-5 200) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-3 600) ammattiryhmissä. Uudet avoimet työpaikat pysyivät ennallaan sotilaiden ammattiryhmässä.