Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Vuorotteluvapaasijaisten määrä pysyi ennallaan

Vuorotteluvapaasijaisena oli heinäkuun lopussa 4 100 henkilöä, eli saman verran kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 600 ja naisia 2 500. Edellisvuoteen verrattuna sekä miesten että naisten määrä pysyi samana.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli heinäkuun lopussa 15 600 henkilöä eli 2 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 9 000 ja naisia 6 500. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 1 100:lla ja naisten määrä 900:lla.

Kokeiluissa olevien määrä väheni

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 4 800 henkilöä, eli 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 2 700 ja naisia 2 100. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä laski 100:lla ja naisten määrä myös 100:lla.