Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi heinäkuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli heinäkuun lopussa 278 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 6 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi 14 000:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 157 900 henkilöä, mikä on 9 300 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi heinäkuussa 15 000, joka oli 2 600 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyysjaksoja alkoi heinäkuussa 40 200, joka oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 18 000 vähemmän kuin kesäkuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 42 500, mikä on 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia heinäkuun lopussa 9 700, eli 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 18 400 eli 2 600 enemmän kuin kesäkuussa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 3 800:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi heinäkuussa 2 600, joka oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 10 800, eli 5 100 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kesäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 2 300 enemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi seitsemässä ammattiryhmässä ja väheni kahdessa ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (1 600), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (1 000), ammatteihin luokittelemattomien (900) sekä erityisasiantuntijoiden (700) ammattiryhmissä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-900) ammattiryhmässä. Lomautettujen määrä pysyi samana toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä sotilaiden ammattiryhmissä.