Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Elokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 108 000 henkilöä, mikä on 2 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 7 900:lla. Palveluissa olevista 63 700 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 4 300 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Aktivointiaste oli elokuun lopussa 30,2 % eli 0,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 3,8 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 52 300 eli 1 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 55 700, mikä on 900 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli elokuun lopussa 357 500. Se on 12 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden nousu johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olleiden määrän lisääntymisestä.