Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av juli 17 600 personer, vilket är 2 800 fler än ett år tidigare. Av dem var 7 800 män och 9 800 kvinnor. Jämfört med juli föregående år ökade antalet män med 700 och antalet kvinnor med 2 100. Under juli månad påbörjade 300 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är samma antal som för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 7 200 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av juli. Detta var 2 200 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av juli deltog 1 500 personer i träning, vilket är 500 fler än ett år tidigare. Av dem som deltog i träning var 800 män och 700 kvinnor. I karriärträning deltog i juli 800 personer, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 700 personer, det vill säga 300 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 20 500, vilket är 3 600 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 7 900, vilket är 1 400 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 12 500, vilket är 2 100 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 6 500 personer, vilket är 200 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.