Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Heinäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 100 000 henkilöä, mikä on 2 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä laski 4 900:lla. Palveluissa olevista 58 400 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 3 900 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Aktivointiaste oli heinäkuun lopussa 26,4 % eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 3,5 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 49 500 eli 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 50 500, mikä on 1 200 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli heinäkuun lopussa 378 800. Se on 8 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden nousu johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olleiden määrän lisääntymisestä.