Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet sysselsatta personer ökade inom den privata sektorn

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick sammanlagt till 36 100 i slutet av augusti. Detta är 3 000 fler än ett år tidigare. Av dessa sysselsattes 1 procent hos staten, 24 procent hos kommunerna och 75 procent inom den privata sektorn. Jämfört med förra augusti hade sysselsättningen ökat med 14 % inom den privata sektorn, medan den hade minskat med 44 % hos staten och med 0,5 % hos kommunerna. Av de sysselsatta var 54 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 1 900 och sysselsättningen bland kvinnor med 1 100.