Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Männens arbetslöshet ökade mer än kvinnornas arbetslöshet

Av de arbetslösa arbetssökandena var 142 000 (57 %) män och 107 500 (43 %) kvinnor. Jämfört med juli minskade männens arbetslöshet med 8 000 personer och kvinnornas arbetslöshet med 21 300 personer. Jämfört med augusti året innan ökade männens arbetslöshet med 8 600 personer (6 %) och kvinnornas arbetslöshet med 1 800 personer (2 %).

Arbetslösheten minskade bland personer som fyllt 60 år

I slutet av augusti fanns det 26 100 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 500 fler än i augusti i fjol. Ungdomsarbetslösheten minskade med 4 900 från juli. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 5 600. Antalet arbetslösa över 50 år var 90 800, det vill säga 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 67 400, vilket är 400 fler än för ett år sedan. Arbetslösheten minskade i åldersgrupperna över 64-åringar (-9 %) och 60–64-åringar (-1 %). Arbetslösheten ökade mest i åldersgrupperna 40-44-åringar (10 %), 45-49-åringar (9 %) och 30-34-åringar (8 %). Jämfört med juli minskade arbetslösheten i alla åldersgrupper, mest bland personer under 25 år (-16 %) och i åldersgruppen 25-29-åringar (-14 %).