Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i augusti

I slutet av augusti fanns det 249 500 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 10 400 fler än ett år tidigare. Jämfört med juli minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 200. Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 9 500 fler än i augusti föregående år. I augusti inleddes 15 600 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 2 200 fler än i augusti i fjol. I augusti inleddes 37 600 arbetslöshetsperioder, vilket är 6 500 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 2 600 färre än i juli. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 37 600 utländska medborgare, vilket är 4 700 fler än i augusti i fjol. I slutet av augusti var 8 900 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU-/EES-länder, vilket är 600 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i augusti 14 700 permitterade på heltid, dvs. 3 700 färre än i juli. Jämfört med augusti i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 5 100. I augusti inleddes 2 300 jobbsökningar för permitterade på heltid, dvs. 1 200 fler än för ett år sedan. Det inleddes 8 200 nya perioder för permitterade på heltid, dvs. 5 200 fler än i augusti i fjol. Jämfört med juli inleddes 2 600 färre nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i åtta yrkesgrupper och minskade i en yrkesgrupp. Antalet permitterade på heltid ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (2 200), process- och transportarbetare (1 200), personal utan klassificering i yrken (900) och specialister (700). Antalet permitterade på heltid minskade endast i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (-400). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna militärer samt jordbrukare och skogsarbetare.