Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 463 400 arbetssökande, vilket är 22 500 färre än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 238 800 män och 224 500 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 4 600 och antalet kvinnor med 17 900. Av arbetssökande var 243 400 personer kunder hos kommunförsöken, vilket är 11 800 fler än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 122 300, av vilka 61 700 hade heltidsarbete, 41 800 deltidsarbete och 18 800 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 86 500, av vilka 22 000 var i sysselsättningsfrämjande service och 51 500 i utbildning. Av arbetssökandena var 249 500 arbetslösa arbetssökande, vilket är 10 400 fler än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i augusti 14 700 permitterade på heltid, dvs. 3 700 färre än i juli. Jämfört med augusti i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 5 100. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 5 000, vilket är 200 färre än ett år tidigare.