Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin huhtikuun aikana yhteensä 74 400, mikä on 36 800 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 170 300 työpaikkaa, mikä on 70 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin huhtikuun aikana 12 500, joista 2 700 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 70 900:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 12 500 työpaikkaa ja 1 000 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli huhtikuun lopussa edelleen avoinna 81 100 työpaikkaa, mikä on 35 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-10 500), muiden työntekijöiden (-9 400), asiantuntijoiden (-5 200), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-5 000) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-3 700) ammattiryhmissä. Uudet avoimet työpaikat pysyivät ennallaan sotilaiden ammattiryhmässä.