Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi huhtikuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli huhtikuun lopussa 246 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski 7 700:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 138 500 henkilöä, mikä on 8 700 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi huhtikuussa 11 600, joka oli 1 800 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyysjaksoja alkoi huhtikuussa 32 600, joka oli 2 400 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 2 800 vähemmän kuin maaliskuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 35 000, mikä on 7 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia huhtikuun lopussa 9 100, eli 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 19 000 eli 3 900 vähemmän kuin maaliskuussa. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 2 400:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi huhtikuussa 2 100, joka oli 700 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 7 300, eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Maaliskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 3 100 vähemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi kuudessa ammattiryhmässä ja väheni kolmessa ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (2 400), ammatteihin luokittelemattomien (700), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (500) sekä erityisasiantuntijoiden (300) ammattiryhmissä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-1 500), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-100) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-100) ammattiryhmissä. Lomautettujen määrä pysyi samana sotilaiden sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmissä.