Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet alterneringsvikarier ökade

I slutet av april var 3 900 personer alterneringsvikarier, vilket är 100 fler än för ett år sedan. Av vikarierna var 1 500 män och 2 400 kvinnor. Jämfört med året innan är antalet oförändrat i fråga om både män och kvinnor.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av april 18 500 personer, dvs. 1 800 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 10 300 män och 8 200 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 1 000 och antalet kvinnor med 800.

Antalet deltagare i prövningar ökade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av april sammanlagt 6 900 personer, vilket är 500 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 3 400 män och 3 500 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 300 och antalet kvinnor med 200.