Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av april deltog 117 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 300 fler än ett år tidigare. Jämfört med mars ökade deltagarna i service med 1 100. Av deltagarna i service var 68 700 kunder hos kommunförsöken, dvs. 4 600 fler än i april i fjol. Aktiveringsgraden var 32,4 % i slutet av april, dvs. 0,2 procentenheter lägre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 4,2 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 56 500 män, det vill säga 1 300 fler än ett år tidigare. I service deltog 61 400 kvinnor, vilket är 1 100 fler än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, med andra ord arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 364 000 personer i slutet av april. Det är 9 700 fler än ett år tidigare. Ökningen av den omfattande arbetslösheten berodde på att både antalet arbetslösa arbetssökande och personer i service ökade.