Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i april

I slutet av april fanns det 246 100 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 7 400 fler än ett år tidigare. Jämfört med mars minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 700. Av de arbetslösa arbetssökandena var 138 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 8 700 fler än i april föregående år. I april inleddes 11 600 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 1 800 fler än i april i fjol. I april inleddes 32 600 arbetslöshetsperioder, vilket är 2 400 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 2 800 färre än i mars. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 35 000 utländska medborgare, vilket är 7 400 fler än i april i fjol. I slutet av april var 9 100 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU-/EES-länder, vilket är 900 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i april 19 000 permitterade på heltid, vilket är 3 900 färre än i mars. Från april i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 2 400. I april inleddes 2 100 jobbsökningar för permitterade på heltid, dvs. 700 fler än för ett år sedan. Det inleddes 7 300 nya perioder för permitterade på heltid, dvs. 3 000 fler än i april i fjol. Jämfört med mars inleddes 3 100 färre nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i sex yrkesgrupper och minskade i tre yrkesgrupper. Antalet permitterade på heltid ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (2 400), personal utan annan klassificering (700), process- och transportarbetare (500) och specialister (300). Antalet permitterade på heltid minskade mest i yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal (-1 500), kontors- och kundtjänstpersonal (-100) samt jordbrukare och skogsarbetare (-100). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna militärer samt övriga arbetstagare.