Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 117 800 henkilöä, mikä on 2 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maaliskuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 1 100:lla. Palveluissa olevista 68 700 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 4 600 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Aktivointiaste oli huhtikuun lopussa 32,4 % eli 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,2 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 56 500 eli 1 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 61 400, mikä on 1 100 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli huhtikuun lopussa 364 000. Se on 9 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden nousu johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olleiden määrän lisääntymisestä.