Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Vuorotteluvapaasijaisten määrä lisääntyi

Vuorotteluvapaasijaisena oli huhtikuun lopussa 3 900 henkilöä, eli 100 enemmän kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 500 ja naisia 2 400. Edellisvuoteen verrattuna sekä miesten että naisten määrä pysyi samana.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli huhtikuun lopussa 18 500 henkilöä eli 1 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 10 300 ja naisia 8 200. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 1 000:lla ja naisten määrä 800:lla.

Kokeiluissa olevien määrä nousi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 900 henkilöä, mikä on 500 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 3 400 ja naisia 3 500. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 300:lla ja naisten määrä 200:lla.