Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av april 24 500 personer, vilket är 2 700 fler än ett år tidigare. Av dem var 11 400 män och 13 200 kvinnor. Jämfört med april föregående år ökade antalet män med 700 och antalet kvinnor med 2 000. Under april månad påbörjade 3 900 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 100 färre än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 8 500 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av april. Detta var 2 100 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av april deltog 2 100 personer i träning, vilket är 700 fler än ett år tidigare. Av dem som deltog i träning var 1 100 män och 1 000 kvinnor. I karriärträning deltog i april 1 200 personer, vilket är 300 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 800 personer, det vill säga 400 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 26 700, vilket är 4 300 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 10 300, vilket är 1 700 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 16 400, vilket är 2 600 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 8 700 personer, vilket är 600 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.