Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet sysselsatta personer ökade i kommunerna och inom den privata sektorn

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick till sammanlagt 35 200 i slutet av april. Detta är 4 500 fler än ett år tidigare. Av dem som hade sysselsatts var 1 % hos staten, 26 % hos kommunerna och 73 % inom den privata sektorn. Jämfört med förra årets april hade sysselsättningen ökat med 16 % inom den privata sektorn och 13 % för kommunerna, medan den minskat med 38 % för staten. Av de sysselsatta var 53 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 2 600 och sysselsättningen bland kvinnor med 1 900.