Sysselsättningsöversikt
April 2023
Arbetslösheten minskade inom tre NTM-centralers område

I april minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom tre närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) område jämfört med motsvarade tidpunkt i fjol; i Tavastland (-4 %), i Lappland (-2 %) och i Kajanaland (-2 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Österbotten (13 %), Österbotten (7 %), Norra Savolax (6 %), Birkaland (5 %) och Mellersta Finland (5 %). På Åland var nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande störst (-6 %). Jämfört med mars minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla andra NTM-centralers utom i Lappland. Mest minskade antalet i Södra Österbotten (-6 %), Egentliga Finland (-6 %), Satakunta (-6 %) och Södra Savolax (-6 %). Också på Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med mars (-7 %).