Sysselsättningsöversikt
April 2023

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av april sammanlagt 246 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 700. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,3 procent, det vill säga 0,2 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 49 600 personer
  • Det fanns 7 400 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 2 400 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 2 300 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 36 800 färre nya lediga jobb än året innan