Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli huhtikuun lopussa 24 500 oppilasta, mikä on 2 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 11 400 ja naisia 13 200. Miesten määrä nousi 700:lla ja naisten määrä 2 000:lla edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti huhtikuun aikana 3 900 uutta oppilasta, mikä on 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli huhtikuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 8 500 henkilöä, eli 2 100 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli huhtikuun lopussa 2 100 henkilöä, mikä on 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 1 100 ja naisia 1 000. Uravalmennuksessa oli huhtikuussa 1 200 henkilöä, mikä on 300 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 800 henkilöä, eli 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 26 700 henkilöä, mikä on 4 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 10 300 miestä eli 1 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 16 400, mikä on 2 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 8 700 henkilön osalta, mikä on 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.