Sysselsättningsöversikt
April 2023
Arbetslösheten minskade endast på tre utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med april året innan på tre utbildningsnivåer. Mest minskade arbetslösheten på det lägre grundstadiet (-18 %), den lägsta högre nivån (-4 %) och det högre grundstadiet (-2 %). Arbetslösheten ökade mest på utbildningsnivå okänd (22 %), på lägre högskolenivå (10 %), på högre högskolenivå (7 %) och på specialyrkesutbildningsnivå (6 %).

Arbetslösheten minskade i fyra yrkesgrupper

Yrkesgruppsvis betraktat minskade arbetslösheten i fyra yrkesgrupper jämfört med april i fjol; mest inom grupperna kontors- och kundtjänstpersonal (-600) samt jordbrukare och skogsarbetare (-300). Arbetslösheten ökade i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (3 200), personal utan annan klassificering (2 500), specialister (1 100), process- och transportarbetare (600), övriga arbetstagare (600) samt service- och försäljningspersonal (400). I yrkesgruppen militärer skedde det inga ändringar i arbetslösheten.