Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 468 100 työnhakijaa, mikä on 49 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 244 400 ja naisia 223 700. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 19 200:lla ja naisten 30 400:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 238 200 eli 7 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 121 200, joista 61 700 oli kokoaikaisessa työssä, 39 900 osa-aikatyössä ja 19 600 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 95 100, joista 25 500 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 56 000 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 246 100, mikä on 7 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 19 000 eli 3 900 vähemmän kuin maaliskuussa. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 2 400:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 5 600, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.