Sysselsättningsöversikt
April 2023
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av april fanns det 84 700 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 12 300 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 51 600 män och 33 000 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 6 700 (-12 %) och antalet kvinnor med 5 600 (-14 %). Av de långtidsarbetslösa hade 49 300, dvs. 4 300 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.