Sysselsättningsöversikt
April 2023
Männens arbetslöshet ökade mer än kvinnornas arbetslöshet

Av de arbetslösa arbetssökandena var 146 100 (59 %) män och 100 100 (41 %) kvinnor. Jämfört med mars minskade männens arbetslöshet med 5 700 och kvinnornas arbetslöshet med 2 000. Jämfört med april året innan ökade männens arbetslöshet med 5 700 personer (4 %) medan kvinnornas arbetslöshet minskade med 1 600 personer (2 %).

Arbetslösheten minskade bland över 50-åringar

I slutet av april fanns det 25 100 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 400 fler än i april i fjol. Ungdomsarbetslösheten minskade med 1 300 från mars. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 4 700. Antalet arbetslösa över 50 år var 92 500, det vill säga 2 300 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 68 600, vilket innebär en minskning med 1 900 från föregående år. Arbetslösheten minskade mest i åldersgrupperna 60-64-åringar (-4 %), 50–54-åringar (-1 %) och över 64-åringar (-1 %). Arbetslösheten ökade mest i åldersgrupperna 30-34-åringar (10 %) och 40-44-åringar (9 %). Jämfört med mars minskade arbetslösheten i alla andra åldersgrupper utom i åldersgruppen över 64-åringar (1 %). Mest minskade arbetslösheten i åldersgrupperna 15-19-åringar och 20-24-åringar (-5 %).