Sysselsättningsöversikt
April 2023
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under april sammanlagt 74 400 nya lediga jobb, vilket är 36 800 färre än i april året innan. Allt som allt fanns det i april 170 300 lediga jobb, vilket är 70 400 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under april 12 500, varav 2 700 med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 70 900 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 12 500 jobb, medan 1 000 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av april 81 100, vilket är 35 800 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i nästan alla yrkesgrupper. Störst var minskningen i grupperna service- och försäljningspersonal (-10 500), övriga arbetstagare (-9 400), specialister (-5 200), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-5 000) samt process- och transportarbetare (-3 700). Antalet nya lediga jobb förblev oförändrat i yrkesgruppen militärer.