Sysselsättningsöversikt
April 2023
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsök fanns det i slutet av april sammanlagt 468 100 arbetssökande, vilket är 49 600 färre än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 244 400 män och 223 700 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 19 200 och antalet kvinnor med 30 400. Av arbetssökande var 238 200 personer kunder hos kommunförsöken, vilket är 7 900 fler än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 121 200, av vilka 61 700 hade heltidsarbete, 39 900 deltidsarbete och 19 600 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 95 100, av vilka 25 500 var i sysselsättningsfrämjande service och 56 000 i utbildning. Av arbetssökandena var 246 100 arbetslösa arbetssökande, vilket är 7 400 fler än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i april 19 000 permitterade på heltid, det vill säga 3 900 färre än i mars. Från april i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 2 400. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 5 600, vilket är 1 200 färre än ett år tidigare.