Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi kunta- ja yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli huhtikuun lopussa yhteensä 35 200 henkilöä, mikä on 4 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 26 % kuntien ja 73 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden huhtikuusta työllistäminen oli lisääntynyt yksityiselle sektorille 16 % ja kunnille 13 %, mutta vähentynyt valtiolle 38 %. Työllistetyistä 53 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 2 600:lla ja naisten työllistämiset 1 900:lla.