Työllisyyskatsaus
Huhtikuu 2023
Työttömyys väheni vain kolmella koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna kolmella koulutusasteella. Työttömyys laski alemmalla perusasteella (-18 %), alimmalla korkea-asteella (-4 %) ja ylemmällä perusasteella (-2 %). Työttömyys nousi eniten koulutusasteella tuntematon (22 %), alemmalla korkeakouluasteella (10 %), ylemmällä korkeakouluasteella (7 %) ja erikoisammattikoulutusasteella (6 %).

Työttömyys väheni neljässä ammattiryhmässä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna neljässä ammattiryhmässä; eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-600) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-300) ryhmissä. Työttömyys nousi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (3 200), ammatteihin luokittelemattomien (2 500), erityisasiantuntijoiden (1 100), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (600), muiden työntekijöiden (600) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden (400) ammattiryhmissä. Sotilaiden ammattiryhmässä työttömyys pysyi ennallaan.