Työllisyyskatsaus
Tammikuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi kunta- ja yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli tammikuun lopussa yhteensä 34 200 henkilöä, mikä on 5 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 26 % kuntien ja 73 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden tammikuusta työllistäminen oli lisääntynyt kunnille 23 % ja yksityiselle sektorille 19 %, mutta vähentynyt valtiolle 1 %. Työllistetyistä 52 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 3 200:lla ja naisten työllistämiset 2 500:lla.