Työllisyyskatsaus
Tammikuu 2023
Naisten työttömyys laski enemmän kuin miesten

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 152 100 (59 %) ja naisia 105 900 (41 %). Joulukuusta miesten työttömyys nousi 800:lla ja naisten työttömyys laski 3 200:lla. Edellisvuoden tammikuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 7 100:lla (-4 %) ja naisten työttömyys 8 600:lla (-7 %).

Työttömyys laski lähes kaikissa ikäryhmissä

Tammikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 27 400, mikä on 2 600 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyys laski joulukuusta 700:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 5 100. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 95 500 eli 9 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 70 100, mikä on 7 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski eniten yli 60-vuotiailla (-11 %) sekä 50-54-vuotiaiden (-9 %) ja alle 25-vuotiaiden (-9 %) ikäryhmissä. 30-34-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys nousi (1 %). Joulukuuhun verrattuna työttömyys laski kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 55-59-vuotiaiden (1 %) ikäryhmässä. Eniten työttömyys laski joulukuusta alle 20-vuotiailla (-11 %).