Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin helmikuun aikana yhteensä 92 000, mikä on 30 500 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan helmikuussa oli avoinna 198 400 työpaikkaa, mikä on 44 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin helmikuun aikana 11 300, joista 1 700 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 65 600:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 13 100 työpaikkaa ja 1 100 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli helmikuun lopussa edelleen avoinna 113 100 työpaikkaa, mikä on 27 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet seitsemässä ammattiryhmässä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-8 700), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-5 700), muiden työntekijöiden (-5 200), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-4 500) sekä asiantuntijoiden (-3 500) ammattiryhmissä. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät eniten johtajien (100) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmissä (100).