Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi kunta- ja yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli helmikuun lopussa yhteensä 34 400 henkilöä, mikä on 5 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 26 % kuntien ja 73 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden helmikuusta työllistäminen oli lisääntynyt kunnille 20 % ja yksityiselle sektorille 19 %, mutta vähentynyt valtiolle 14 %. Työllistetyistä 52 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 3 100:lla ja naisten työllistämiset 2 300:lla.