Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Työttömyys väheni kuudella koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna kuudella koulutusasteella. Eniten työttömyys laski alemmalla perusasteella (-22 %), alimmalla korkea-asteella (-11 %), erikoisammattikoulutusasteella (-7 %) ja ylemmällä perusasteella (-6 %). Työttömyys nousi koulutusasteella tuntematon (16 %) ja alemmalla korkeakouluasteella (2 %). Ylemmällä korkeakouluasteella työttömyys pysyi samana.

Työttömyys väheni seitsemässä ammattiryhmässä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna seitsemässä ammattiryhmässä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-4 700), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-1 400), asiantuntijoiden (-1 100), muiden työntekijöiden (-700) sekä erityisasiantuntijoiden (-700) ryhmissä. Työttömyys nousi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (600), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (600) sekä ammatteihin luokittelemattomien (600) ammattiryhmissä. Sotilaiden ammattiryhmässä työttömyys pysyi ennallaan.