Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 479 600 työnhakijaa, mikä on 80 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 250 900 ja naisia 228 700. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 34 400:lla ja naisten 46 000:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 236 900 eli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 121 500, joista 64 100 oli kokoaikaisessa työssä, 37 700 osa-aikatyössä ja 19 700 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 93 700, joista 24 900 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 54 900 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 258 100, mikä on 7 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 24 300 eli 1 900 enemmän kuin tammikuussa. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 2 600:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 6 300, mikä on 2 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.