Työllisyyskatsaus
Tammikuu 2023
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli tammikuun lopussa 21 300 oppilasta, mikä on 1 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 9 700 ja naisia 11 700. Miesten määrä laski 100:lla ja naisten määrä nousi 1 200:lla edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti tammikuun aikana 6 300 uutta oppilasta, mikä on 1 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli tammikuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 7 600 henkilöä, eli 900 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli tammikuun lopussa 1 800 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 900 ja naisia 800. Uravalmennuksessa oli tammikuussa 1 100 henkilöä, mikä on 300 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 700 henkilöä, eli 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 26 300 henkilöä, mikä on 4 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 10 000 miestä eli 1 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 16 300, mikä on 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 8 300 henkilön osalta, mikä on 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.