Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Naisten työttömyys laski enemmän kuin miesten

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 153 300 (59 %) ja naisia 104 800 (41 %). Tammikuusta miesten työttömyys nousi 1 200:lla ja naisten työttömyys laski 1 200:lla. Edellisvuoden helmikuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 2 000:lla (-1 %) ja naisten työttömyys 5 500:lla (-5 %).

Työttömyys laski eniten yli 50-vuotiaiden ikäryhmissä

Helmikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 27 000, mikä on 1 200 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyys laski tammikuusta 400:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 5 000. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 95 800 eli 7 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 70 300, mikä on 5 700 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski eniten 60-64-vuotiaiden (-9 %), 50-54-vuotiaiden (-7 %) ja yli 64-vuotiaiden (-6 %) ikäryhmissä. Työttömyys nousi eniten 30-34-vuotiaiden (3 %) ja 40-44-vuotiaiden (3 %) ikäryhmissä. Tammikuuhun verrattuna työttömyys laski viidessä ikäryhmässä. Eniten työttömyys laski tammikuusta alle 20-vuotiailla (-3 %).