Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä laski helmikuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli helmikuun lopussa 258 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä pysyi samana. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 140 800 henkilöä, mikä on saman verran kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi helmikuussa 13 100, joka oli 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyysjaksoja alkoi helmikuussa 33 500, joka oli 2 900 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 12 800 vähemmän kuin tammikuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 35 500, mikä on 5 600 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia helmikuun lopussa 9 500, eli 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 24 300 eli 1 900 enemmän kuin tammikuussa. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 2 600:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi helmikuussa 3 000, joka oli 400 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 9 800, eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tammikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 1 600 vähemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi kuudessa ammattiryhmässä ja väheni neljässä ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (1 500), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (900) sekä ammatteihin luokittelemattomien (200) ammattiryhmissä. Eniten kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-4 500), muiden työntekijöiden (-500) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-400) ammattiryhmissä. Lomautettujen määrä pysyi samana sotilaiden ammattiryhmässä.