Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under februari sammanlagt 92 000 nya lediga jobb, vilket är 30 500 färre än i februari året innan. Allt som allt fanns det i februari 198 400 lediga jobb, vilket är 44 000 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under månaden 11 300, 1 700 av dessa med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 65 600 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 13 100 jobb, medan 1 100 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av februari 113 100, vilket är 27 000 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i sju yrkesgrupper; mest i grupperna service- och försäljningspersonal (-8 700), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-5 700), övriga arbetstagare (-5 200), process- och transportarbetare (-4 500) samt experter (-3 500). Antalet nya lediga jobb ökade mest i yrkesgrupperna chefer (100) samt jordbrukare och skogsarbetare (100).