Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av februari 22 600 personer, vilket är 1 500 fler än ett år tidigare. Av dem var 10 300 män och 12 300 kvinnor. Jämfört med februari föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor med 1 400. Under februari månad inledde 4 800 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 1 000 fler än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 8 200 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av februari. Detta var 1 600 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av februari deltog 1 900 personer i träning, vilket är 600 fler än ett år tidigare. Av dem som deltog i träning var 1 000 män och 900 kvinnor. I karriärträning deltog i februari 1 200 personer, vilket är 300 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 700 personer, det vill säga 300 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 26 500, vilket är 4 500 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 10 100, vilket är 1 900 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 16 400, vilket är 2 700 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 8 400 personer, vilket är 800 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.