Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet sysselsatta personer ökade i kommunerna och inom den privata sektorn

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick till sammanlagt 34 400 i slutet av februari. Detta är 5 400 fler än ett år tidigare. Av dem som hade sysselsatts var 1 % hos staten, 26 % hos kommunerna och 73 % inom den privata sektorn. Jämfört med förra februari hade sysselsättningen ökat med 20 % hos kommunerna och 19 % inom den privata sektorn och minskat med 14 % hos staten. Av de sysselsatta var 52 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 3 100 och sysselsättningen bland kvinnor med 2 300.