Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Arbetslösheten minskade inom nio NTM-centralers område

I februari minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom nio närings-, trafik- och miljöcentraler jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år; mest i Lappland (-7 %), i Tavastland (-7 %), i Nyland (-6 %), i Egentliga Finland (-4 %) och i Birkaland (-3 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Österbotten (8 %), Österbotten (4 %) och Norra Savolax (2 %). I Mellersta Finland antalet arbetslösa arbetssökande var oförändrat. På Åland var nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande störst (-21 %). Jämfört med januari minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom sju NTM-centralers område, mest i Kajanaland (-2 %), Satakunta (-2 %), Norra Karelen (-2 %), och Lappland (-2 %). Antalet ökade mest i Södra Savolax (5 %), i Mellersta Finland (3 %) och i Birkaland (2 %). På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med januari (1 %).