Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari

I slutet av februari fanns det 258 100 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 7 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande var oförändrat jämfört med januari. Av de arbetslösa arbetssökandena var 140 800 kunder inom kommunförsöken, vilket är lika mycket som i februari föregående år. I februari inleddes 13 100 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 2 300 fler än i februari föregående år. I februari inleddes 33 500 arbetslöshetsperioder, vilket är 2 900 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 12 800 färre än i januari. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 35 500 utländska medborgare, vilket är 5 600 fler än i februari föregående år. I slutet av februari var 9 500 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU-/EES-länder, vilket är 100 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i februari 24 300 permitterade på heltid, vilket är 1 900 fler än i januari. Jämfört med februari året innan minskade antalet permitterade på heltid med 2 600. I februari inleddes 3 000 jobbsökningar för permitterade på heltid, vilket var 400 fler än för ett år sedan. Det inleddes 9 800 nya perioder för permitterade på heltid, det vill säga 2 000 fler än i februari föregående år. Jämfört med januari inleddes 1 600 färre nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i sex yrkesgrupper och minskade i fyra yrkesgrupper. Antalet permitterade på heltid ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (1 500), process- och transportarbetare (900) och personal utan annan klassificering (200). Antalet permitterade på heltid minskade mest i yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal (-4 500), övriga arbetstagare (-500) samt kontors- och kundtjänstpersonal (-400). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgruppen militärer.