Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsök fanns det i slutet av februari sammanlagt 479 600 arbetssökande, vilket är 80 400 färre än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 250 900 män och 228 700 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 34 400 och antalet kvinnor med 46 000. Av de arbetssökande var 236 900 personer kunder inom kommunförsöken, vilket är 1 000 färre än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 121 500, av vilka 64 100 hade heltidsarbete, 37 700 deltidsarbete och 19 700 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 93 700, av vilka 24 900 var i sysselsättningsfrämjande service och 54 900 i utbildning. Av de arbetssökande var 258 100 arbetslösa arbetssökande, vilket är 7 500 färre än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i februari 24 300 permitterade på heltid, dvs. 1 900 fler än i januari. Jämfört med februari året innan minskade antalet permitterade på heltid med 2 600. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 6 300, vilket är 2 200 färre än ett år tidigare.