Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Vuorotteluvapaasijaisten määrä lisääntyi

Vuorotteluvapaasijaisena oli helmikuun lopussa 3 700 henkilöä, eli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 300 ja naisia 2 300. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä lisääntyi 100:lla ja naisten määrä myös 100:lla.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli helmikuun lopussa 18 200 henkilöä eli 1 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 10 200 ja naisia 8 000. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 700:lla ja naisten määrä 500:lla.

Kokeiluissa olevien määrä nousi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 6 700 henkilöä, mikä on 700 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 3 300 ja naisia 3 400. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 300:lla ja naisten määrä myös 300:lla.