Työllisyyskatsaus
Tammikuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli tammikuun lopussa 258 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 15 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski 2 400:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 140 400 henkilöä, mikä on 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi tammikuussa 19 700, joka oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyysjaksoja alkoi tammikuussa 46 300, joka oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 1 900 vähemmän kuin joulukuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 35 800, mikä on 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia tammikuun lopussa 9 400, eli 300 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli tammikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 22 400 eli 1 200 vähemmän kuin joulukuussa. Edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 6 800:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi tammikuussa 4 000, joka oli 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 11 400, eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Joulukuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 2 100 vähemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi neljässä ammattiryhmässä ja väheni kuudessa ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (900) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (400) ammattiryhmissä. Eniten kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-6 300), muiden työntekijöiden (-800), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-500) sekä asiantuntijoiden (-500) ammattiryhmissä. Lomautettujen määrä pysyi samana sotilaiden ammattiryhmässä.