Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet alterneringsvikarier ökade

I slutet av februari var 3 700 personer alterneringsvikarier, vilket är 200 fler än för ett år sedan. Av vikarierna var 1 300 män och 2 300 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor likaså med 100.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av februari 18 200 personer, dvs. 1 200 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 10 200 män och 8 000 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 700 och antalet kvinnor med 500.

Antalet deltagare i prövningar ökade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av februari sammanlagt 6 700 personer, vilket är 700 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 3 300 män och 3 400 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 300 och antalet kvinnor ökade likaså med 300.